Stille ontruiming

Een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de landelijke norm NEN2575. Hierin is vastgelegd dat de installatie een bepaalde tijd moet blijven werken tijdens brand. Daarom worden specifieke eisen gesteld aan bijvoorbeeld de bekabeling (functiebehoud) en noodstroom (12 uur standbytijd).

Ook worden sinds 2013 eisen gesteld aan de gebruikte systemen (zoals DECT, Wi-Fi, private gsm of PZI). Om een stille ontruimingsinstallatie ‘redundant’ te maken, kunnen investeringskosten flink oplopen. IHK zorgt voor goede en veilige oplossingen die bovendien betaalbaar zijn. Daarom hebben wij ook PZI-installaties (paging c.q. piepersystemen) in ons leveringsgamma. In veel gevallen kunnen wij daarmee een betrouwbare en betaalbare oplossing bieden die voldoet aan alle eisen gesteld in de NEN2575 2013-4.